نوشته شده در سخنان نادر کبیر

سخنان نادر کبیر

Advertisements
نوشته شده در سخنان نادر کبیر

فریبا عادلخواه، آنقدر در کاسه لیسی رژیم

نوشته شده در سخنان نادر کبیر

انسانهاي #احمق نه از #کتاب خوششان مي آيد نه از فيلمهاي #مفهومي و نه هر چيز که آنها را #وادار به #تفکر کند

انسانهاي #احمق نه از #کتاب خوششان مي آيد نه از فيلمهاي #مفهومي و نه هر چيز که آنها را #وادار به #تفکر کند!

انسانهاي #کمي احمق تا حدودي #کتاب خوانده اند،البته به دليل اينکه بتوانند #مدارک تحصيلي خود را تکميل کنند

انسانهاي #رمانتيک شعر ميخوانند،رمان هاي #عاشقانه را دنبال ميکنند

انسانهاي #باهوش با #معادلات سر و کار دارند،#رياضيات و #فيزيک و از اين دست…

انسانهاي #پيشرو اما درگير #فلسفه ميشوند،هميشه در ذهنشان پر از سوالات بي پاسخ تجمع کرده است،

آنها را از نوجواني شان ميتواني بشناسي،گاه سوالاتي ميپرسند که شما را به چالش ميکشند و پرده هايي را کنار ميزنند که وحشت زده ميشويد،اگر تويي که اين را خواندي نخست وزير يا رييس جمهور کشورت هستي
#فرهنگسراها را به #انسانهاي #احساساتي

#سياست را به #باهوش ها

و آينده ي #ميهنت را به #فيلسوفانت بسپار
#NaderKabir