نوشته شده در مصاحبه

گفتگوی رادیو فردا با نادر کبیر

16.jpg

موضوع، روابط ایران و عربستان

به خواندن «گفتگوی رادیو فردا با نادر کبیر» ادامه دهید

Advertisements