نوشته شده در سخنان نادر کبیر

سخنان نادر کبیر

Advertisements
نوشته شده در سخنان نادر کبیر

عمر البشیر، یکی دیگر از دیکتاتورهای خونخوار آفریقا هم سقوط کرد

#‏عمر_البشیر، یکی دیگر از #دیکتاتورهای خونخوار آفریقا هم #سقوط کرد.
از بشیر کمتر از اسد سخن گفته‌اند اما در جریان جنگ داخلی دارفور، که به مرگ سیصدهزار نفر، بی‌خانمانی سه میلیون نفر، قحطی بزرگ و تجزیهٔ سودان انجامید، جمهوری اسلامی به مدت سیزده سال، از بشیر علیه مردم سودان حمایت کرد.

#NaderKabir

نوشته شده در سخنان نادر کبیر

‏توجه شما را به عکسی که هم اکنون از میدان بهارستان ساختمان #مجلس به دستمان رسید جلب مینمایم

‏توجه شما را به عکسی که هم اکنون از میدان بهارستان ساختمان #مجلس به دستمان رسید جلب مینمایم.

‎#منهمسپاهی_ام
#NaderKabir

نوشته شده در سخنان نادر کبیر

ملت حالا متوجه شدید با چه افعی های طرف هستید

#ملت حالا متوجه شدید با چه #افعی های طرف هستید؟!!
یا
بازهم می خواهید سر در برف کنید و به خامی خود ادامه دهید!؟!

( همه در تلاش هستند که این رژیم تبهکاران بر سرکار بماند )

‏همصدا با مجلس و هم نوا با صداوسیما؟
حالا فهمیدید که ما مردم ایران چقدر تنهاییم؟

‎#EndofIRGCterror
#NaderKabir

نوشته شده در سخنان نادر کبیر

مقایسه پرداخت خسارت به کشاورزان خوزستانی و کشاورزان لبنانی از سوی جمهوری اسلامی

مقایسه پرداخت خسارت به کشاورزان خوزستانی و کشاورزان لبنانی از سوی جمهوری اسلامی

اسحاق جهانگیری در شوشتر: می‌دانم گله‌مند هستید در سال۹۵ سیل اینجا آمد اما خسارتش را پرداخت نکردیم (فروردین ۹۸)

حسن شاطری(رئیس ستاد بازسازی ایران در لبنان): ۸هزار مورد خسارت‌ زمینهای زراعی پرداخت کردیم

#NaderKabir

نوشته شده در سخنان نادر کبیر

خوش رقصی دلقک ها، برای رژیم تروریستی و دجال

خوش رقصی دلقک ها، برای رژیم تروریستی و دجال

#معصومهقمیپولی_نژاد همان طور که در چند سال گذشته گفتم صادراتی استمرار طلب می باشد،حال دقیقا ماهیت خود را نشان داد.
خانوم ،آقا از خواب غفلت بیدار شوید و تفاوت بین اپوزیسیون فیک و واقعی را ببیند؟!

#عاقل، از یک سوراخ دوبار نیش نمیخورید؟

(حال ببنید که این اصلاح طلب های صادراتی بودند که اصول گرا هم شدند و همه مشکلات را از چشم سپاه می دیدند.)

#رسانه های جمهوری اسلامی خارج از کشور:

در برنامه تبلت #صدایامریکا و فرن تقی زاده مجری آیت الله #بیبیسی بطور خودجوش مانند نماینده های مجلس و مجری صدا و سیما میلی لباس سبز رنگ سپاهی بر تن کردند!
مجریان شبکه های ایران #اینترنشال و #منو
تو هم از قافله عقب نماندن و باپوشیدن لباس سبز با همکاران خود در رسانه های همسو همراهی کردند.

#NaderKabir